بروزرسانی و بازسازی

بروز رسانی یک آسانسور قدیمی همواره به افزایش ارزش ملک وکامل شدن ایمنی مسافرین به عنوان یک اصل شناخته می شود. در اینجا به چند مزیت بیشترکه از طریق  بروز رسانی آسانسور قدیمی خود بدست می آورین اشاره می نماییم :

بروزرسانی  استاندرد ایمنی کلیه تجهیزات

کاهش زمان ترافیک و افزایش سرعت جابجایی

افزایش راندمان و کاهش انرژی

علاوه بر مزیت های ذکر شده ، بطور مشهود ، حرکت نرم ، کاهش صدا ، شروع و توقف های بسیار نرم و دقیق ، با حداقل مصرف جریان الکتریسیته ، با بروز رسانی آسانسور قدیمی خود تجربه خواهید نمود.ما در شرکت دنیا آسانبر پارس (تمیس) با تکیه بر توانمندی و تجربه بالا تیم مهندس خود، در این زمینه شرایط بروز رسانی  آسانسورهای قدیمی را در کمترین زمان و با بهترین پیشنهاد قیمت فراهم نموده ایم . بدین منظور جهت تماس با کارشناسان ما از مسیر های تماس ، در ارتباط باشین .