آسانسور هیدرولیک

وفتی  صحبت از آسانسور های با ظرفیت های بسیار بالا با حداقل فضای جانمایی می شود ،همیشه آسانسور های هیدرولیک به عنوان بهترین گزینه مطرح می گردند به نحوی که کاربرد این آسانسور ها در آسانسور های خانگی و خودرو برها در ارتفاعات پایین به نحو چشم گیری مورد استفاده قرار می گیرد . آسانسور های هیدرولیک دارای ایمنی بسیاربالایی بود  و به دوصورت مسقیم سیستم 1:1 و بصورت غیر مستقیم سیستم 2:1  بر اساس نیاز پروژه  طراحی و ارائه می گردند.  و این نوع آسانسور ها دارای سرعت های کاری 0.3 متر بر ثانیه تا یک متربر ثانیه را شامل می گردند. و عموما تا ارتفاع 21متر مناسب می باشند .

شرکت دنیا آسانبر پارس (تمیس) به عنوان شریک شما و متخصص قابل اعتماد در این زمینه  بمنظور دستیابی به این مهم در کنار شماست تا این انتخاب را ،  برای شما تسهیل نمائید. . لطفا جهت ارتباط با بخش فروش، با مسیر های تماس با ما ، در ارتباط باشید .